ارتباط موثر چیست؟

ارتباط موثر چیست؟

در این مقاله قصد داریم به بررسی تعریف و مفهوم ارتباط موثر بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که اگر ما بصورت اتوماتیک در چرخه ی ارتباطی هستیم، ارتباط چه اهمیتی دارد و پرداختن به آن چرا مهم است؟

ارتباط موثر چیست؟

ارتباط موثر درجه بالاتری از ارتباط است. ارتباط همانطور که گفته شد یعنی انتقال پیام از فرستنده به گیرنده. اگر پیام یا منظور فرستنده به درستی به گیرنده منتقل شود ارتباط موثر صورت می گیرد.

به عبارت دیگر یعنی هر وقت دقیقا همان منظور یا هدفی که فرستنده داشته است به گیرنده فرستاده شود و گیرنده نیز آن را به درستی دریافت کند، ارتباطات موثر شکل می گیرد. بگذارید این تعریف را با یک مثال ساده بیشتر توضیح دهم.

فرض کنید شما قصد دارید به دوست خود یک سیب بدهید اما در این فرآیند چیزی که به دست او می رسد پرتقال است. در این حالت پیام ارسالی شما(سیب) با پیام دریافتی توسط دوست شما (پرتقال) مطابقت ندارد پس ارتباط موثر شکل نگرفته است. اما ارتباط صورت گرفته زیرا بین طرفین، پیام منتقل شده است.

بگذارید این مفهوم را با یک مثال واقعی تر بیان کنم. حال فرض کنید شما از مدیر خود حسن جویی یا تعریف می کنید و او به اشتباه پیامی که دریافت می کند چاپلوسی است. در اینجا ارتباط صورت گرفته است و پیام هم منتقل شده ولی پیام ارسالی با پیام دریافتی در مفهوم و ادراک متفاوت هست، پس ارتباط موثر صورت نگرفته است. اما اگر مدیر شما هم دقیقا متوجه حسن جویی شما شود یعنی پیام به درستی منتقل شده و رابطه مؤثر صورت گرفته است.

انواع ارتباط موثر

تعریف ارتباط موثر به دو نوعِ مثبت و منفی تقسیم می گردد. به ارتباطی موثر و مثبت گفته می‌شود که یک حس خوب و مثبت در آن به مخاطب منتقل می‌گردد مثل لبخند یا حسن جویی.

ارتباط‌مؤثر منفی یعنی هدف ما از  برقراری ارتباطی موثر به درستی شکل گرفته اما پیام، حامل حسی منفی و ناخوشایند می‌باشد. مانند انتقاد یا عیب جویی.

در ادامه مقالات مربوط به ارتباطات قصد داریم به پیام های مثبت یا احیاگران ارتباط و پیام های منفی یعنی قاتلان ارتباط بپردازیم. رعایت این موارد به بهبود روابط به شدت کمک می کند. پس این مقالات را به دقت و با اشتیاق دنبال نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است