شما با موفقیت در کارگاه رایگان "6 عادت مدیران موثر" ثبت نام کردید.

اطلاعات مهم این کارگاه:

تاریخ برگزاری: یکشنبه 15 بهمن ماه

زمان: 10 الی 12

آدرس محل برگزاری: بوشهر – میدان مطهری (باغ زهرا)، ساختمان مبارک، طبقه پنجم؛ موسسه آموزشی خانه فرایش

لوکیشن آنلاین محل برگزاری: