ثبت نام دوره سخنران حرفه ای (تست)

فرم ثبت نام دوره ارتباط بدون خشونت (NVC)

مبلغ اصلی دوره 3,500,000 هزار تومان است اما شما هم اکنون می توانید با 30% تخفیف ویژه ثبت نام زودهنگام، تنها با پرداخت 2,450,000 تومان در این دوره شرکت کنید.