جزوه سلف کوچینگ

جزوه سلف کوچینگ

مربی و خالق زندگی خود باشید

کوچینگ، سفر کردن از وضعیت موجود به شرایط مطلوب می باشد. برای هر سفر باید آماده شد و وسایل لازم را تهیه کرد. در این سفر شما به یک همراه و مشوق نیاز دارید تا کنار شما و پا به پای تان تا رسیدن به مقصد حضور داشته باشد. در این مسیر کوچ با طرح سوالات قدرتمند، ارائه بازخورد و ترغیب و تشویق، به شما در انتخاب بهترین مسیر کمک می کند.

اما در سلف کوچینگ این شما هستید که مانند یک کوچ عمل می کنید و مربی و خالق زندگی خود خواهید بود. شما با ایجاد شفافیت در اهداف و خواسته هایتان و به کارگیری توانمندی ها و ابزارهای موجود، مسیر را به سمت رسیدن به هدف طی می کنید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (بدون رای)
Loading...