کتاب کوچینگ و تحول در زندگی

معرفی برترین کتاب های کوچینگ | کوچینگ و تحول در زندگی

کوچینگ و تحول در زندگی

 

نویسنده: دکتر روبرت بارنر، دکتر کن ایدیوس

مترجم: دکتر بهرام برزگر، سارا افشاری

انتشارات: تات

 

این کتاب به شما می آموزد که چطور زندگی خود را دستخوش تغییر و دگرگونی کنید و باعث پیشرفت خود شده و زندگیتان را به شیوه مدیران، مدیریت کنید.

کتاب کوچینگ و تحول در زندگی برای همه مدیران و حتی مدیران اجرایی مناسب است چرا که می خواهند شیوه رهبری خود را تغییر دهند.

این کتاب فرصت خوبی برای کوچ و مراجع است تا مهارت های مورد نیاز خود را کشف و بهبود ببخشند.

نویسندگان کتاب با ترکیب کردن هوشمندانه دو مولفه ی تئوری و عمل، ساختاری را پایه ریزی کرده اند که باعث تغییرات شگرفی در درون مایه فرد می شود.

این کتاب به ما می آموزد با شیوه های نوگرایانه و پُر تامل، با مراجع در تعامل باشیم و تحولی ایجاد کنیم که در یادگیری آن ها نقش مهمی ایفا می کند.

لینک کوتاه: https://bit.ly/32aK05W
درج نظر یا پرسش