پرداخت مبلغ دوره آنلاین صفر تا صد سخنرانی و فن بیان(خصوصی)

  • لطفا به صورت خلاصه موضوع درخواست و انتظار خود را از جلسه مشاوره را توضیح دهید.
  • مبلغ هر جلسه یک ساعته مشاوره، 500,000 تومان می باشد