ثبت نام باشگاه سخنرانان حرفه ای

فرم ثبت نام مدیر در نقش کوچ

مبلغ دوره در ثبت نام زودهنگام با 40% تخفیف: 6,300,000 تومان می باشد.