ثبت نام دوره مدیر در نقش کوچ

فرم ثبت نام دوره آموزشی الماس (ویژه نوجوانان)

مبلغ اصلی دوره 1,300,000 تومان است اما شما می توانید با استفاده از 30% تخفیف ویژه جشنواره نوروزی فرایش، فقط با 910,000 تومان در دوره ثبت نام کنید.