ثبت نام دوره نیمه خصوصی مدیریت زمان و برنامه ریزی به روش GTD

مجموع مبلغ این دوره 1,900.000 تومان می باشد که با تخفیف ثبت نام زودهنگام، می توانید تنها با پرداخت مبلغ 1,200,000 تومان در این دوره ثبت نام کنید.