پرسشنامه اندازه گیری تعلق سازمانی گالوپ

تعلق سازمانی (engagement) یکی از نگرش‌های بسیار مهم در رفتار سازمانی است. تعلق یا اشتیاق یا دلبستگی سازمانی حسی است که فرد خود را جزء سازمان و منافع خود را منافع سازمان می‌داند و از هیچ کوششی برای توسعه دریغ نمی‌ نماید. اشتیاق یا تعلق سازمانی یعنی چقدر کارکنان ما در سازمان حاضرند تلاش داوطلبانه انجام دهند؟ بدین معنی که اگر حق انتخاب داشته باشند آیا به طریقی عمل می کنند که منافع سازمان افزایش یابد؟ در این ویدیو راجع به تمامی جزئیاتی که در این پرسشنامه به آن نیاز دارید صحبت می کنیم.