پرسشنامه ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه

ارزیابی 360 درجه، یکی از بهترین روش‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و دریافت بازخورد از عملکرد آن‌ها است. در این روش هر فرد توسط خودش، مدیر (سرپرست)، همکاران، کارکنان تحت سرپرستی و گاها مشتریان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این روش، شایستگی‌ها، نقاط ضعف و قوت و بطور کلی عملکرد هر فرد از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.